Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.

Usługi Transportowo-Budowlane

Firma UTB Bernard Baranowski została zarejestrowana w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie dnia 17-01-1992r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Właścicielem firmy jest Bernard Baranowski.


Realizacje

Wykaz projektów zakończonych oraz w trakcie realizacji:

 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu na zadaniu „Baza logistyczno-magazynowa zlokalizowana w Szczecinie przy ul. Bronowickiej”
 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu „ Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie”
 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej”
 • Przebudowa ulic : Niemierzyńskiej, Arkońskiej do al. Woj. Polskiego – Etap I i II w Szczecinie
 • Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Szczecina - Etap III, IV i V
 • Budowa Ronda Lubieszyn
 • Osiedle „Park Ostrawska” w Szczecinie roboty ziemne
 • Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze – Redlica – etap I
 • Kompleksowe wykonanie dróg, chodników, ciągów pieszojezdnych, parkingów z przygotowaniem podłoża w przebudowywanym budynku administracyjno-biurowym na siedzibę Urzędu Celnego .
 • Budowa dróg publicznych na osiedlu domów mieszkalnych wielo i jednorodzinnych „Małe Błonia” przy ul. Łącznej w Szczecinie – etap I
 • Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na rzece Odrze w Gryfinie – Etap I i II roboty ziemne i drogowe
 • Budowa LASTADIA OFFICE Szczecin” - roboty ziemne i rozbiórkowe
 • Budowa Osiedle Krakowska II w Szczecinie - roboty ziemne
 • Budowa Osiedle Poziomkowe w Szczecinie - roboty ziemne
 • Budowa NAUTICA Szczecin - roboty ziemne
 • Budowa Osiedle RONSON w Szczecinie - roboty ziemne
 • Budowa Filharmonia w Szczecinie - roboty ziemne
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Dębogórze
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Baniach
 • Budowa dostępu drogowego do Portu w Szczecinie
 • Przebudowa ul. Warcisława w Szczecinie
 • Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim - roboty drogowe
 • Budowa Centrum Handlowego KASKADA - roboty ziemne
 • Roboty drogowe „Budowa drogi Leśnej Gajki”
 • Roboty drogowe „Budowa drogi Leśnej Wełtyń”
 • Budowa CARGOTEC MAU, Poland w Stargardzie Szcz.- roboty ziemne, drogowe i kompleksowe zagospodarowanie terenu
 • Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szcz. etap II, III
 • Przygotowanie terenu pod budowę terminalu regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu
 • Wykonanie rozbiórek , roboty ziemne pod budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Kusocińskiego –Głowackiego-Sowińskiego w Szczecinie
 • Rozbiórka budynków oraz zasypanie wykopów budowa budynku socjalno-biurowego , garaży, magazynów dla Rejonu II WGS wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zapadłej 8 w Szczecinie
 • Roboty ziemne na budowie Szkoły Podstawowej wraz z kompleksem sportowym i pływalnią przy ul. Złotowskiej/Jantarowej w Szczecinie
 • Budowa budynku biurowego OXYGEN w Szczecinie - roboty ziemne
 • Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska Etap I i II
 • Osiedle Mieszkaniowe w Szczecinie, Stara Cegielnia etap I i II - roboty ziemne
 • Osiedle Garden House w Szczecinie – II etap - roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów
 • Budowa miejsca magazynowania „A” popiołożużli wydzielonego z kwatery 4B w Elektrowni Dolna w Nowym Czarnowie
 • Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Zielenin i Warnice o długości 4,5 km
 • Kopalna „Ognica” - wykonanie odkrywki złóż kruszywa naturalnego
 • Tor Gokart – Szczecin - wykonanie robót ziemnych
 • Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 110
 • Wykonanie robót ziemnych na budowie budynku mieszkalnego wielopoziomowego przy ul. Bandurskiego w Szczecinie
 • Droga p.poż. w Nadleśnictwie Łobez - Leśnictwo Węgorzyno o dług 6,5 km
 • Budowa kwatery nr 1, 2, 3 składowiska popiołożużla w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie
 • Centrum Wystawienniczo handlowym TOP SHOPPING - roboty ziemne oraz parkingi
 • Budowa fabryki Bridgestone w Kluczewie - wykonanie robót ziemnych
 • Żwirownia Janowo - wykonanie odkrywki złóż kruszywa naturalnego
(C) UTB Baranowski Realizacje Współpracujemy O firmie Park maszynowy Galeria Kontakt
wykonanie strony www: GeneralInformatics.pl