Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Usługi Transportowo – Budowlane Bernard Baranowski z siedzibą w Glinna 4A 74-106 Stare Czarnowo, NIP: 853-100-04-16

  W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się pod adres biuro@utbbaranowski.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową sprzedaży oraz na podstawie Pana/Pani zgody dla celów marketingowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator (spółkom powiązanym z Administratorem) lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej Iw celach marketingowych, jeżeli Pan/Pani zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,— przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
 10. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową sprzedaży na jej podstawie jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy — bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
 11. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
UTB Baranowski - Roboty ziemne, drogowe, rozbiórkowo-wyburzeniowe, uslugi transportowe i sprzetowe na terenie calego kraju.

Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.

Usługi Transportowo-Budowlane

Firma UTB Bernard Baranowski została zarejestrowana w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie dnia 17-01-1992r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Właścicielem firmy jest Bernard Baranowski.


Dlaczego My?

Dysponujemy odpowiednim potencjałem transportowo-maszynowym co w powiązaniu z wysokokwalifikowaną kadrą techniczną pozwala nam na podjęcie nawet najbardziej ambitnych zadań przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług oraz stosunkowo konkurencyjnych cen.

Roboty ziemne

Wykonujemy roboty ziemne oraz rozbiórkowe. Posiadany przez nas nowoczesny park maszynowy umożliwia nam realizację dużych inwestycji.

Roboty drogowe

Budownictwo i modernizacja dróg, ulic, placów, parkingów i chodników. Oferujemy także usługi sprzętowe oraz nadzór techniczny.
(C) UTB Baranowski Realizacje Współpracujemy O firmie Park maszynowy Galeria Kontakt
wykonanie strony www: GeneralInformatics.pl